VR เทคโนโลยี โลกเสมือนจริง

ระบบเสมือนจริง หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จำลองสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริงตามสภาพโลก และจากในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้จำลองเพียงภาพและเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบประสาทสัมผัสด้านอื่นๆด้วย โดยการใส่อุปกรณ์เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส เช่น ถุงมือ เสื้อผ้า ทำให้การรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ ในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น หากเดินชนกำแพง จะต้องรับรู้ถึงแรงกระแทกของกำแพง และอุณหภูมิของวัสดุนั้นๆ

โลกเสมือนจริงนั้น สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นที่คล้ายกันได้อย่างชัดเจนด้วยความจดจ่อทางร่างกาย (Physical Immersion) กล่าวคือสำหรับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(VR) ผู้ใช้จะรู้สึกตัดขาดจากโลกแห่งความจริง และ ความรู้สึกถึงความมีอยู่ในโลกแห่งความจริง (Psychological Presence) โดยผู้ใช้จะจดจ่ออยู่ในโลกเสมือนระดับสัมผัสเต็มรูปแบบ  (Fully Immersive System) กล่าวคือผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริงแต่ ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีอื่น นั้นผู้ใช้ยังคงสัมผัสอยู่กับโลกจริง ระดับความจดจ่อทางร่างกายยังคงรับรู้ถึง ความมีอยู่ ในโลกจริง กล่าวคือเพียงแค่สัมผัสได้ถึงความเสมือนจริงซึ่งอาจจะเป็นรับรู้ด้วยการมองเห็น และการได้ยิน แต่ยังไม่ถึงขั้นตัดขาดโลกแห่งความจริง VR จึงมีเป็นที่สนใจของเหล่าพัฒนาเกมเป็นอย่างมาก ถ้าเหล่าGamer ได้เล่นเกมส์โดยอยู่ในโลกเสมือนจริง คงจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งก็มี การ์ตูนและ ภาพยนตร์ ผลิตออกมาให้ชม กันไปบ้างแล้ว ว่า VR นั้น เป็นแบบไหน และสนุกเพียงใด อย่างไรก็ตาม การที่มีโลกเสมือนจริง ก็จะมีข้อดีและข้อเสียอีกมากมาย อยากให้ทุกคนพิจารณา ดูนะคะ ว่า ข้อไหน มีมากกว่ากัน